ผู้จัดการทีมฟุตบอลลูกโลกไม่ปัดข่าวสารสนยืม “ฮันนิบาล”