โอเรกอน: Three Rivers Casino ตั้ง Shelby Erickson ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร